MUMIO, SHILAJIT - ČERNÉ ZLATO

Přírodní Mumio středoasijského typu je získáváno v obtížně přístupných štěrbinách PAMIRU, TIAN-SHANU a ALTAJE ve výškách nad 2800-3000m, a to jako dehtovitě páchnoucí slzy, květy, případně krápníčky, a tvoří národní bohatství středoasijských republik.

Vlastnosti mumia byly popsány již před naším letopočtem a to převážně v oblasti INDIE, ČÍNY, JAPONSKA, MONGOLSKA, ARÁBIE, INDOČÍNY, STŘEDNÍ ASIE, KAVKAZU A ČÁSTI EVROPY. Sám AVICENA dokumentoval jeho využití a napsal:

„MUMIO /SHILAJIT/ ZVYŠUJE SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ, UPEVŇUJE ŽALUDEK, USNADŇUJE DÝCHÁNÍ A JE NEJDOKONALEJŠÍM LÉKEM A UČINKEM NA ZVYŠENÍ POTENCI MUŽU.“

V současné době se soustřeďuje pozornost vědecko-výzkumných center na oblast přípravy čistých preparátů – koncentrátů MUMIA a jejich aplikaci v oblasti kosmonautiky, výživy a péče o pleť.

Značné úspěchy byly zaznamenány právě v oblasti výživy a stimulace lidí, kteří jsou vystaveni extrémním pracovním podmínkám.

Samotné MUMIO je přírodní farmako-fyziologicky aktivní látka s bohatým obsahem minerálů, vitamínů, aminokyselin a dalších biologicky aktivních látek. Složení preparátu umožňuje ve vhodné kombinaci s dalšími látkami, např. cukry, ovocem, medem, tvarohem, ovocnými nápoji regeneraci organismu, odstranění stresové zátěže a posílení imunitního systému.

Látka vykazuje kromě dobrých výživných vlastností i antibakteriální účinky, které ve vzájemné kombinaci příznivě působí na živý organismus. Teoreticky se předpokládá, že přírodní farmako-fyziologicky aktivní látky, vzhledem ke svému původu, účinněji působí na živý organismus než látky synteticky připravené.

Samotné MUMIO /SHILAJIT/, jakož i preparáty, které byly na základě MUMIA vyvinuty, byly v posledním období úspěšně aplikovány nejen v oblasti obecné výživy, ale především vedoucím špičkovým pracovníkům, podnikatelům, kosmonautům a letcům (kteří jsou vystaveni mimořádným a dlouhodobým stresovým podmínkám a u kterých se vyžaduje špičková duševní a fyzická kondice), osádkám atomových ponorek (které pracují dlouhodobě pod hladinou) a vrcholovým sportovcům. S úspěchem je MUMIO/SHILAJIT/ používáno jako jeden z komponentů, který vykazuje vynikající stimulační a regenerační účinky v oblasti kosmetiky a péče o pleť, jakož i zvýšení sexuální potence.

Chemicky byly v MUMIU stanoveny organické kyseliny, aminokyseliny, etherické oleje, oxidy kovů, celá škála makro i mikroprvků, rostlinné zbytky a další látky významné pro lidský organismus.
Na rozdíl od surového MUMIA, které je nesourodým produktem hnědé barvy, je jeho tržní, “čistá“ forma zbavena nežádoucích balastních látek, má charakteristickou trpkou vůni závislou na jeho původu a stupni čistoty. Výsledná barva čistého produktu se pohybuje v toleranci odstínů od červeno-hnědé, přes hnědo-černou až po černou. Vzhledem připomíná dehtovitou látku, která je mírně mazlavá, soudržná a prakticky homogenní. Sušina čisté netabletované formy by měla být min. 87%, pH se pohybuje v rozmezí od 6,2 do 9,2 a obsah popelovin by neměl překročit 27%. Čistá forma je dobře rozpustná ve vodě a naopak špatně ve vodně-alkoholickém roztoku. Analytické vyšetření finálního produktu nesmí prokázat zvýšený obsah těžkých kovů, mikrobiologických kontaminací a radioaktivitu.

 

Co je Mumio

Mumio na dlaniOčištěné od příměsí má Mumio černou barvu, na povrchu je lesklé. Konzistencí se podobná asfaltu. Téměř okamžitě se rozpouští i tělesným teplem (na dlani). Má výrazně hořkou nezaměnitelnou chuť a charakteristickou zvláštní vůni. Velice snadno se rozpouští ve vodě. V lihu se nerozpouští. Jemný sediment musí být po rozmíchání minimální.

 

Z chemického hlediska je mumio přírodní směsí organických i anorganických látek. Skládá se z 26 stopových prvků, 10 oxidů kovů, 6 aminokyselin, steroidů, fosfolipidů, řady vitamínů, éterických olejů a dalších biologicky aktivních látek.

Slovo mumio doslova znamená "chránící tělo před nemocemi", "tělo uchovávající". V oblastech, kde se rozkládala perská říše, je pojem mum dodnes používán pro označení růstu.

Čisté Mumio - detailMumio nemá nic společného s mumiemi (mumia vera aegliptiaca), s látkou, která je směsí prášku z mumií, konzervovaných asfaltem a pryskyřicemi. Tato látka se používala k zastavování krvácení.

Naleziště se nacházejí vysoko v horách Asie, z geografického hlediska tvoří přes tato pohoří pás. Místní lidé Mumio sbírají v jeskyních a skalních průrvách, v těžce dostupných terénech ve výškách nad 3000m. Skupina se vydává do hor na několikatýdenní výpravu, jejímž výsledkem je několik vaků syrového mumia. Protože sběr mumia bývá pro tyto lidi jediným zdrojem peněz, umístění svých nalezišť pochopitelně tají a informace o lokacích se předávají z otce na syna. Mumio se vyskytuje na stěnách a stropech jeskyň nebo v průrvách v podobě krápníků nebo malých stalaktitů, které svým tvarem připomínají slzy (proto název Slzy hor).

 

Fakta a teorie

Mumio - teorie a faktaVědecký výzkum Mumia začal kolem roku 1950. Nejdále pokročila Čína, pak Spojené státy americké, bývalý Sovětský svaz, Irán a Indie. Je zajímavé, že zatímco naši předkové přijali existenci a účinky Mumia jako fakt a využívali jeho svělých vlastností, současná věda se trápí stále stejnou otázkou - jak Mumio vzniká.

 

Teorií je bezpočet, nekteré naprosto neuvěřitelné. Jedna poměrně nová se zřejmě blíží k pravdě nejvíce, protože je velice obecná: Mumio - to jsou organické pozůstatky fauny a flóry, které se v průběhu tisíce let promísily a spojily s anorganickými skalními minerály. Je to jen teorie, nicméně všichni se shodují na tom, že naleziště mají tyto společné vlastnosti: lokace jsou vystaveny dlouhodobému a imtenzivnímu slunečnímu záření, nachází se v nadmořských výškách od 3500 - 5000 m a nejsou znečištěna činností člověka.

Geologické stáří horniny ani její typ nemají na utváření Mumia zřejmý vliv, zato se pak odrážejí v obsahu minerálních látek v Mumiu obsažených.


Historie

Mumio - historiePrvní zmínky o Mumiu jsou starší více než tři tisíce let. Mumio znali nejen v Persii, Babylóně, Egyptě, ale i v Řecku, Římě a samozřejmě v Asii. Samo slovo Mumio (někdy psáno Mumjo, Mumijo, Mumyo) má pravděpodobně slovní základ v řečtině - znamená "tělo uchovávající". Je to název, který se používá v západní civilizaci.

Tibeťané nazývají Mumio barak šun (Brogshaun) - v překladu horský olej, indové Shilajit, arabský ekvivalent zní Chafiz-al-Adžsod nebo Arakul džibal - horský pot.

Z historických faktů vyplývá, že Mumio bylo jako farmakum používáno Sumery, píše se o něm ve védách - indických posvátných knihách, četně se vyskytuje v lékařských spisech jako Sušruta-Samhita, Čcaraka-samita, v čínské Knize o obtížných problémech. Vědomosti o Mumiu a jeho aplikaci se uchovávaly v tajnosti, předávaly se v rodinách vysoce postavených lékařů pouze ústním podáním z otce na syna.

O Mumiu pojednávají ve svých dílech i takoví velikáni jako Aristoteles, který zkoumal účinky na lidech a zaznamenal různé aplikace, jeho žák Alexandr Veliký a jiní (Shirasi, Tabíb).

Církev také znala (a zná) Mumio velice dobře, stejně tak jako nejvýznamnější středověcí představitelé lékařské vědy jako Avicena, Paracelsus, Agricola, Quiricus, Servet.


Typy Mumia

Mumio - zdrojMumio lidé rozdělují a nazývají různě - většinou podle místa výskytu nebo zabarvení. Obchodní názvy pak orientaci zamlžují ještě více. A tak známe:

železné mumio, také nazývané červené nebo zlaté (zbarvení je způsobeno právě nežádoucím zvýšeným obsahem železitých příměsí), měděné mumio, také nazývané modré mumio - (zbarvení je způsobeno zvýšeným obsahem mědi), dokonce lišejníkové mumio...

Nejedná se přitom o podobné názvy pro stejnou věc. Lidé mají tendenci zjednodušovat, podobné nazývat podobně a používat zažité názvy. Trochu to připomíná situaci, kdy se všem kopírovacím strojům říkalo xerox. A každý obchodník bude tvrdit, že právě jeho zboží je ten pravý Originál.

Jediným kritériem kvality Mumia tak zůstává jeho čistota (čili nepřítomnost příměsí) a místo sběru. Při čištění skutečného Mumia nejsou používána žádná organická rozpouštědla, pouze čistá voda.

V současnosti je zdrojem nejkvalitnějšího Mumia Kyrgyzstán, kde dokonce jeho výroba podléhá státní kontrole kvality a čistoty.

PROHLÉDNOUT V ESHOPU

 

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZGMyYT