ŠIROKÝ VÝBĚR

VYSOKÁ KVALITA

ROZUMNÁ CENA

BioRenesance.cz

e-Shop

ověřený zákazníky

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu BioRenesance.cz

5% sleva

kód: bio5

vstup zde


Podporuje mojeID


Drogy třetího tisíciletí

 
Eva Jansová, Ondřej Vlček (21. 10. 2003)

Říká se jim také „chytré drogy“. Užívají je vysocí státní činitelé, manažéři i studenti. Jsou bezpečné a nejsou návykové, zahánějí únavu a deprese, podporují sexuální aktivitu.

Odpradávna lidé sahali k různým přírodním látkám, aby zvýšili svou výkonnost, nebo oddálili proces stárnutí. S rozvojem přírodních věd a ruku v ruce s medicínskými objevy přibývalo také syntetických látek, které na jednu stranu povzbuzovaly psychické funkce, ale působily krátkodobě a jejich uživatelé na sobě často cítili vedlejší účinky. V současné době se pozornost obrací k přírodním látkám, které zlepšují psychické funkce, působí dlouhodobě a nemají žádné negativní projevy. Těmto látkám se říká mozkové nutrienty.
K mozkovým nutrientům patří výhradně látky, které mozková krevní bariéra vždy a lehce propustí, to znamená, že se účastní mozkových biotransformačních procesů bezprostředně. Mozkové nutrienty jsou primárně určeny zdravým lidem k bezpečné stimulaci duševní i tělesné výkonnosti ve všech oblastech lidské činnosti a přispívají ke zpomalení procesů biologického stárnutí.
Pro tyto látky je typický delší biologický poločas, tedy doba, za kterou klesne dávka na polovinu, a která se pohybuje mezi 12 až 150 hodinami (jen pro srovnání:u vitamínů je poločas rozpadu l3-20 hodin). Na území ČR (a v souladu s jejími zákonnými normami) je převážná většina těchto látek již dostupná buď na předpis nebo i ve volném prodeji. Řada je jich registrována jako potravinový přípravek.
 Některé patří ke standardním léčivům, jiné jsou naprosto čistými přírodními látkami (výtažky z rostlinných, méně často zvířecích tkání). Jejich uživatelé brzy shledávají, že se jim podstatně zlepšila paměť, IQ, schopnost rychlé reakce, nálada, zásoba energie, smyslové vnímání, sexuální apetence a výkon, či citové prožívání.

JSOU NAPROSTO BEZPEČNÉ
Více než 40 let soustavného extenzívního výzkumu ukazuje, že tyto látky patří k nejbezpečnějším, s nimiž se kdy člověk v životě může setkat. Uvádí se, že jsou řádově desetkrát bezpečnější než acylpyrin a další léky z domácí lékárničky a ještě bezpečnější než celospolečensky tolerované drogy, jako kofein, theobromin, nebo nikotin. Přitom většina účinků přetrvává 2-4 týdny po vysazení a "zhoršení" se zastaví nejdále na "linii startu". Psychofyziologický stav uživatele není nikdy horší než před začátkem užívání. Nutrienty navíc zvyšují výkon, aniž by vyvolávaly euforii a dočasnou poruchu funkcí.
S oblibou po nich sahají lidé, vykonávající psychicky náročnou práci a studenti, protože nutrienty zlepšují schopnost učení. Jak? Zostřují smyslovou pozornost a kapacitu, zvyšují schopnost přijaté informace kriticky řídit, analyzovat a ukládat je do paměti. V neposlední řadě přispívají k tomu, že si uložené informace ve větším objemu a spolehlivěji vybavíme.

NA ÚNAVU, DEPRESI I SEX…
Pochopitelně úspěšnost konkrétní látky závisí nejen na individuální potřebě uživatele, ale také na jeho metabolismu:„Je třeba vědět, že tentýž přípravek může u dvou různých osob vyvolat subjektivně a někdy i objektivně rozdílné účinky.  Schopnost každého člověka konkrétní látku biologicky transformovat a následně využít je totiž velice proměnná. Každý uživatel se musí propracovat sám k tomu, aby zjistil, která látka a v jakých dávkách mu vyhovuje. Po nasazení chytrých drog a mozkových nutrientů na sobě konkrétní účinky rozpozná devadesát procent uživatelů nejpozději do čtyř dnů, někdy i dříve,“říká Josef Hrubeš, ze společnosti Albert´s Smart Drugs.
Osoby s diagnostikovanými a léčenými psychiatrickými, neurologickými, metabolickými a endokrinologickými chorobami by tyto látky neměly užívat bez souhlasu odborníka: „Klienta se vždycky ptáme na jeho zdravotní stav a konzultujeme konkrétní látku s lékařem. V současné době máme asi tisíc klientů. Většina z nich vykonává psychicky náročnou práci, která vyžaduje soustředění a pozornost. Pokud jsou tito lidé ve stresu, často trpí únavou, vyčerpáním, nespavostí a depresemi. Často uvádějí sexuální problémy, které se pak odrážejí v partnerských vztazích.“

OD NARKOMANŮ PO STUDENTY
Přírodní mozkové nutrienty se nijak netříští s alkoholem, návykovými látkami, ani marihuanou. Zkouší je užívat i celá řada závislých osob při odvykacích kůrách.  Třiadvacetiletá Jitka pracuje v softwarové firmě jako operátorka. Má za sebou tříletou  zkušenost s pervitinem. V současné době už čtvrtý rok „nebere“, ale kouří cigarety. Před půl rokem začala trpět nespavostí a  depresemi, byla velmi unavená a nedovedla se soustředit na práci. „Když jsem cítila, že už nejsem schopná normálně fungovat, navštívila jsem  psychiatra, který mi předepsal antidepresiv, ale nepůsobila na mne dobře, potíže stále přetrvávaly. Psychiatr mi léky vysadil a po konzultaci  s ním jsem vyzkoušela DL-PA. Současně s toto látkou užívám pravidelně Pangamin a jím dýňová semínka,“ říká. Doposud na sobě necítila žádné vedlejší účinky: „Je mi mnohem lépe, konečně dobře a pravidelně  spím.“
Čtyřiadvacetiletý Marian,  vysokoškolák, párkrát zkusil před zkouškou různé přírodní látky: „Nakonec jsem skončil u přípravku Brahmi. Předtím jsem měl často  velké potíže s koncentrací. Učení mi šlo vždycky jen chvíli, pak jsem ale nebyl vůbec schopen vnímat, co čtu, natož si něco zapamatovat. Kouřím cigarety i marihuanu, jinak jsem experimentátor, to znamená že si občas vezmu halucinogen, nebo extázi. Od té doby, co užívám Brahmi, nemám potíže s „dojezdy“, navíc už ani nemám potřebu některé drogy vůbec brát.“

PLNOHODNOTNÉ STÁŘÍ
Mozkové nutrienty vyhledávají také starší lidé, kteří si chtějí naplno užít podzimu života. Hledají v nich mimo jiné pomoc při řešení svých vážných zdravotních problémů, které se jí nedostalo odjinud.
K uživatelům patří lidé všech věkových a demografických kategorií, pragmaticky orientovaní, myslící a jednající jedinci. V 25 nejvyspělejších zemích světa bylo v roce 1991 asi  milion a v roce 1996 podle kvalifikovaných údajů již více než šest milionů pravidelných a zkušených uživatelů těchto látek. Ve vyšším procentu jsou pravidelní uživatelé zastoupeni mezi politiky, vědci, finančníky, podnikateli, lékaři, učiteli a studujícími. 


CO JSOU NOOTROPIKA?
Nootropika jsou léčiva, která se používají k terapii následků traumat mozku, cévních mozkových příhod a akutních intoxikací (například deliria tremens ). Působí na kognitivní funkce mozku, jako je pozornost, schopnost učení, paměťové a jiné schopnosti.
Od konce 30. let začali na vývoji těchto látek výzkumníci soustavně pracovat v přísně utajovaných laboratořích technologicky nejvyspělejších zemí světa, Nový dech nabral vývoj chytrých drog v průběhu 60. let. Švýcarský farmakolog Albert Hofmann vyrobil z žitného námelu drogu nazvanou ergoloid mesylates, která si se svými výraznými regeneračními účinky na všechny mentální a metabolické funkce v ničem nezadá s drogami o tři generace mladšími.
V téže době belgický vědec rumunského původu Corneliu Giurgea syntetizoval piracetam, první cílenou drogu, rozšiřující vědomí a umocňující schopnosti lidského mozku, avšak bez jakýchkoli zjevných vedlejších účinků. Giurgea také vytvořil rodový název - nootropní látky (z řeckého noos - mysl, tropein - směrem do). V polovině 70. let již byla americká vědeckovýzkumná základna v této branži personálně i technologicky mohutnější než stejné národní základny zbytku světa dohromady.
Obrovské množství poznatků o tom, jak příznivě ovlivnit pomocí nových přípravků mentální i tělesné schopnosti člověka se však nesměly dostat na veřejnost. Bránily tomu důvody vojenskostrategické, eticko-medicínské, ale především obchodně politické. Mnozí vědci a výzkumníci však dospěli k vnitřnímu přesvědčení, že otázka zdraví, a všeho, co s ním souvisí, je věc veřejná, a že tudíž každý jedinec, který má o to zájem, má mít právo se k potřebným informacím dostat. V roce 1988 dokumentační středisko, jehož posláním je vyhledávat všechny studie z celého světa, které se zabývaly účinky všech možných látek na rozšířené vědomí, zvýšenou inteligenci, zostřenou pozornost a smyslové vnímání, zpomalení degenerativních procesů a prodloužení lidského věku. 


STUDIE A VÝZKUMY NĚKTERÝCH MOZKOVÝCH NUTRIENTŮ

Beta sitosterol
V Rakousku a Německu lékaři využívají tento extrakt ze sóji a pomeranče druhu Citrus aurantium na základě úspěšných studií ve více než 90 % všech případů léčby symptomů onemocnění prostaty.

CaAEP
Výzkumy účinků CaAEP prováděné téměř 24 let v Německu na 2 220 postižených sklerózou prokázaly, že CaAEP zastavuje postup choroby. Pacienti, kterým byl CaAEP podáván, zaznamenali celou škálu zlepšení - od zvýšené mobility obličejových svalů a svalů horních končetin, přes zlepšenou tělesnou termoregulaci a větší odolnost fyzické námaze a snížený výskyt křečí. K podobným závěrům dospěli i američtí lékaři (Morrissette a další), kteří zařadili CaAEP do léčby sklerózy po roce 1982.

DL-PA
Americký kardiolog a gastroenterolog Arnold Fox napsal o DL-PA monografii, ve které zveřejnil terapeutické účinky této živiny při léčbě chronických bolestí, depresivních stavů a dalších zdravotních problémů. V USA byl DL-PA v této izomorfní formě patentován v roce 1974 a na volném trhu se začal prodávat v roce 1980 jako potravinový doplněk. V ČR prodejný od roku 1997.

Fenylalanin
V roce 1972 byly objeveny přirozené opiáty endorfiny. Posilují pozitivní účinky vitaminů, stopových prvků, minerálů a dalších doplňkových látek, stejně jako účinky analgetik nebo naopak stimulantů. Biologickou účinnost a životnost endorfinů zkracují však některé druhy enzymů, které je rozkládají. Krátce po objevení endorfinů zaujal proto vědce fenylalanin. Fenylalanin, kyselina D, L - a amino - b - fenylpropionová, je základní aminokyselina, bez níž se neobejde život rostlin, živočichů, ani člověka. Člověk ji musí získávat z potravy, protože jeho metabolismus ji sám nedokáže vyrobit. Metabolity fenylalaninu kontrolují soulad a vyváženost biotransformačních procesů, to znamená, že se přímo i nepřímo podílejí na potlačení vlivu toxických látek v těle i na zpomalení tělesných degenerativních změn.

Melatonin
Od roku 1989 užívalo melatonin jako doplněk potravy nejméně šest milionů Američanů, přestože legálně získal melatonin statut v USA až v roce 1994. Mimo USA bylo užívání melatoninu rozšířeno pouze v Kanadě, Anglii a Austrálii, v ostatních zemích chyběla informovanost. Pilotní studie na pacientech trpících všemi formami rakoviny, provedené v Anglii v letech 1984-89, přivedly vědce k závěru, že v mnoha případech může suplementární melatonin přispět k pozastavení růstu nádoru (metastáz) a lze o něm dokonce uvažovat jako o komplementárním léčivu.

Squalin
Squalinu jako doplňku potravy v rámci prevence i léčby mnoha zdravotních potíží se začalo používat na základě četných výzkumů v 52 zemích Evropy, Ameriky a Asie a léčitelských zkušeností z dávných dob. Už dříve bylo známo, že Squalin produkují živočichové žijící v extrémně nepříznivých podmínkách.

Tryptofan
Na konci 40. let se začal vyrábět průmyslově jako součást umělé výživy. Od roku 1960 tvoří její klíčovou složku a přidává se i do zvláštní výživy kojenců. Ke konci 60. let se tryptofan začal objevovat na volném trhu v Německu a v USA jako doplňková výživa. Podle studií provedených po celém světě za posledních 35 let, může tryptofan příznivě ovlivnit také depresivní syndrom - syndrom deficitu serotoninu. Serotin Deficiency Syndrome je psychobiologická porucha, o níž se v odborné literatuře poprvé zmiňuje prof. Walter Puldinger z Bazilejské university v roce 1983. Příznaky této poruchy trpí ve vyspělých zemích světa nejméně 25% dospělých osob. Patří k nim depresivní a úzkostné stavy, frustrace, sebevražedné sklony, vyhledávání závislosti na látkách, patologické hráčství, kompulzivní jednání a chování, agresivita a přejídání.

2T
S vlastním výzkumem začala Bulharská vojenská lékařská akademie v roce 1974 za pozdější spolupráce farmakologické sekce Bulharské akademie věd.
Ve druhé polovině 80. let byl koncentrovaný výtažek fytosterolů z kotvičníku pozemního patentován pod názvem Tribestan jako léčivo s indikací léčby premenstruačního a postmenopauzálního syndromu u žen a andropauzálního syndromu u mužů. V roce 1998 se přípravek propracoval mezi 12 světově nejprodávanějších přípravků speciální doplňkové výživy.

 

 

ZDAyY