ŠIROKÝ VÝBĚR

VYSOKÁ KVALITA

ROZUMNÁ CENA

BioRenesance.cz

e-Shop

ověřený zákazníky

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu BioRenesance.cz

5% sleva

kód: bio5

vstup zde


Podporuje mojeID


Co to jsou chytré drogy a mozkové nutrienty?


Jsou to látky, které zlepšují tělesné i mentální funkce a mají minimální nechtěné vedlejší účinky. Některé patří ke standardním léčivům, jiné jsou naprosto čistými přírodními látkami (výtažky z rostlinných, méně často zvířecích tkání). Jejich uživatelé brzy shledávají, že se jim podstatně zlepšila paměť, IQ, schopnost rychlé reakce, nálada, zásoba energie, smyslové vnímání, sexuální apetence a výkon, citové prožívání, atd. Intenzita účinku se samozřejmě  mění od osoby k osobě a od jedné látky k druhé. Existují lidí, kteří z vyjmenovaných účinků na sobě pocítí jen některé a v malé míře, ale rovněž lidé, jimž užívání pozitivně změní celou osobnost a celý život. Nicméně drtivá většina osob, které tyto látky vyzkoušely, se rozhodla pro jejich trvalé užívání.

Více než 40 let soustavného extenzívního výzkumu navíc ukazuje, že tyto látky patří k nejbezpečnějším, s nimiž se kdy člověk v životě může setkat. Rozhodně jsou řádově 10x bezpečnější než acylpyrin a další léky z domácí lékárničky a ještě bezpečnější než celospolečensky tolerované drogy, jako kofein, theobromin, nikotin atd. Přitom většina účinků přetrvává 2-4 týdny po vysazení a "zhoršení" se zastaví nejdále na "linii startu". Psychofyziologický stav uživatele není nikdy horší než před začátkem užívání. Nutrienty zvyšují výkon, aniž by vyvolávaly euforii a dočasnou poruchu funkcí. Navíc mohou celkový zdravotní stav zlepšit, ale nikdy zhoršit.

Ve 25 nejvyspělejších zemích světa bylo v roce 1996 podle kvalifikovaných údajů již více než 6 milionů pravidelných a zkušených uživatelů těchto látek (v roce 1991 podle stejných zdrojů asi 1 milion). Je zajímavé, že v zemích jako jsou USA a Kanada, kde platí pro výrobu, distribuci a prodej chytrých drog a nutrientů přísné, restriktivní a důsledně vynucované zákony, je počet uživatelů v relativním poměru stejný jako v zemích s velmi benevolentní zákonnou úpravou v této oblasti (Belgie, Itálie, Španělsko). K uživatelům patří lidé všech věkových a demografických kategorií, pragmaticky orientovaní, myslící a jednající jedinci. Ve vyšším procentu jsou zastoupeni mezi politiky, vědci, finančníky, podnikateli, lékaři, učiteli, studujícími a také lidmi, kteří si chtějí naplno užít podzimu života.

V přísně utajovaných laboratořích technologicky nejvyspělejších zemí světa začali na vývoji těchto vpravdě zázračných látek výzkumníci soustavně pracovat od konce 30. let. První objevy s sebou přinášely hodně opatrnosti i vědecké skepse. Nový dech nabral vývoj chytrých drog v průběhu 60. let poté, co švýcarský farmakolog Albert Hofmann, již světově proslulý syntézou psychedelicky účinných derivátů dietylamidu kyseliny lysergové získaných z žitného námelu, vyrobil z téže suroviny drogu nazvanou ergoloid mesylates, která si se svými výraznými regeneračními účinky na všechny mentální a metabolické funkce v ničem nezadá s drogami o tři generace mladšími. V téže době belgický vědec rumunského původu Corneliu Giurgea syntetizoval piracetam, první cílenou drogu, rozšiřující vědomí a umocňující schopnosti lidského mozku, avšak bez jakýchkoli zjevných vedlejších účinků. Giurgea také vytvořil rodový název hlavního proudu chytrých drog - nootropní látky (z řeckého noos - mysl, tropein - směrem do).

Tyto objevy následně vyvolaly tajně vedenou válku o světovládu ve vývoji a výrobě látek způsobilých bezpečně vyvolávat stavy rozšířeného vědomí. Z celé věci se stala záležitost vědecké a ještě více politické prestiže. V polovině 70. let již byla americká vědecko-výzkumná základna v této branži personálně i technologicky mohutnější než stejné národní základny zbytku světa dohromady. Obrovské množství poznatků o tom, jak příznivě ovlivnit pomocí nových přípravků mentální i tělesné schopnosti člověka se však nesměly dostat na veřejnost. Bránily tomu důvody vojensko strategické, eticko medicínské, ale především obchodně politické. Mnozí vědci a výzkumníci však dospěli k vnitřnímu přesvědčení, že otázka zdraví, a všeho, co s ním souvisí, je věc veřejná, a že tudíž každý jedinec, který má o to zájem, má mít právo se k potřebným informacím dostat. V roce 1988 založili dokumentační středisko, jehož posláním je vyhledávat všechny studie z celého světa, které se zabývaly účinky všech možných látek na rozšířené vědomí, zvýšenou inteligenci, zostřenou pozornost a smyslové vnímání, zpomalení degenerativních procesů a prodloužení lidského věku. Spolu se střediskem vznikla referenční laboratoř a vydavatelství, které publikuje nálezy střediska a excerpty početných studií s komentářem. Naštěstí filosofii i činnost střediska zaštítily některé mocné mediální osobnosti v čele s Larry Kingem, čímž torpédovaly snahu oficiálních míst toto středisko rychle pohřbít.

Dnes i v rámci oficiální medicíny slouží chytré drogy v celosvětovém měřítku asi 60 milionům osob, které byly "uznány" za nemocné a podle údajů CERI se jen v amerických laboratořích v současné době pracuje na vývoji 158 nových typů chytrých drog.

Nutrienty zlepšují schopnost učení ve třech sférách: Zostřují smyslovou pozornost a kapacitu (příjem vyššího množství informací z téže množiny podnětů). Zvyšují schopnost přijaté informace kriticky řídit a analyzovat z hlediska obsahu. Zvyšují schopnost informace selektivně ukládat do paměti, a zejména si je ve větším objemu a spolehlivěji z krátkodobé a střednědobé paměti vybavovat.

Zázračná živina - DL-PA

Fenylalanin, biochemický pak kyselina D, L - a amino - b - fenylpropionová, je základní aminokyselina, bez níž se neobejde život rostlin, živočichů, ani člověka. Jedině člověk ji však musí získávat z potravy, protože jeho metabolismus ji sám nedokáže vyrobit. Není to samo o sobě záhadné?

Výhody suplementárního užívání DL-PA jsou jednoznačné. Metabolity fenylalaninu kontrolují soulad a vyváženost biotransformačních procesů, to znamená, že se přímo i nepřímo podílejí na potlačení vlivu toxických látek v těle i na zpomalení tělesných degenerativních změn. Dále brání likvidačním enzymům MAO-B chemicky rozkládat přirozené tělesné opiáty - endorfiny, které vyvolávají pocity pohody a blaha a současně eliminují pocity bolesti, úzkosti, strachu a slabosti. Posilují pozitivní účinky vitaminů, stopových prvků, minerálů a dalších doplňkových látek, stejně jako účinky analgetik nebo naopak stimulantů.

Např. mnoho lidí si na sobě vyzkoušelo, o kolik zvýší DL-PA schopnost soustředění a duševního výkonu nastartovaných vypitím šálku kávy. Další velký prostor pro synergetické účinky s DL-PA představují relaxační přístroje a jiné konvenční i méně běžné relaxační techniky. Variabilita a flexibilita pozitivních rysů užívání DL-PA je v zásadě podmíněna dvěma hlavními, vzájemně se doplňujícími činiteli - individuální metabolickou reakcí na tuto látku a výší suplementárně podaných dávek. Tělo si pak podle algoritmu své vlastní momentální potřeby předisponuje poměry dodávky ke splnění zcela konkrétních biotransformačních úkolů.

Renomovaný americký kardiolog a gastroenterolog Arnold Fox napsal o DL-PA monografii, ve které zveřejnil a zpopularizoval úžasné terapeutické účinky této živiny při léčbě chronických bolestí, depresívních stavů a dalších zdravotních problémů. V USA byl DL-PA v této izomorfní formě patentován v roce 1974 a na volném trhu se začal prodávat v roce 1980 jako potravní doplněk. V České republice dosud tento nutrient nebyl legálně dostupný.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

YWE1OG