AKCE

5% sleva

kód: bio5

na E-shopu

BioRenesance.cz

vstup zde


Podporuje mojeID


IVAN GELLNER

Ivan Gellner

Vzhledem ke svému středně zdravotnickému a následně středně technickému vzdělání jsem do prosince 1989 patřil k lidem, kteří nebrali léčitelství a podobné záležitosti vážně. Byl jsem to, čemu se dnes říká Skeptik. Nezajímal jsem se o duchovní nauky, zesměšňoval jsem vše, co se týkalo tzv. psychotroniky a bylo mi dobře. Ale v lednu 1990 jsem se - obrazně řečeno - probudil, a uměl jsem ze dne na den věci, které jsem do té doby považoval za nesmyslné a kterým jsem se do té doby vysmíval - např. diagnostikovat na dálku apod. Podotýkám, že jsem o tyto schopnosti nestál a - zejména v počátečních letech - mi natolik komplikovaly život, že jsem si často pokládal otázku, jestli to vůbec stojí za to. Prožíval jsem vlny nadšení a následných depresí (např. jsem prožil během prvních dvou let sedmkrát až třídenní stavy, kdy jsem neovládal pohyb končetin, špatně jsem mluvil apod.).

Vysvětlení mého léčení : Protože je můj systém léčení poněkud neobvyklý, dovolte mi pokusit se trochu ho objasnit (to vysvětlení ale není pravdivé - je to pouze pokus "popsat nepopsatelné" pomocí možných připodobnění):

1) Pacienta přijímám na dobu jednoho až dvou let a neurčuji pořadí změn v těle
Kdybychom se od narození vyvíjeli pouze v čase (bez dalších vlivů) byl by náš stav podstatně lepší, než je okamžitá realita. Znamená to, že jsme v každém okamžiku zdevastovanější, než bychom měli být. Naše tělo je ale řízeno systémem, který je součástí těla, vyhodnocuje průběh našeho stavu ve všech souvislostech a hodnotí pouze, zda náš současný stav odpovídá předcházejícímu vývoji (součtu všech vlivů). Pokud ano, považuje náš systém náš stav za správný a nespustí obranné mechanizmy, i když my sami sebe považujeme za nemocné (včetně např. nádorových onemocnění). Současně ale "mimo nás" je systém, který pouze matematicky propočítává "vrozené dispozice krát čas" - tj. vytváří jakýsi matematický model dokonalosti každého z nás. Nedokážu vysvětlit jak a proč, ale dosavadní poznatky mě vedou k názoru, že dokážu své pacienty "přepnout" na tento druhý systém a jejich těla (a vše ostatní) se začnou upravovat podle "ideálního" vzorce (neboť vzhledem k ideálu je každý bod těla najednou něčím nesprávný). Pacienta tedy "přepnu" a "držím ho tam", ale více dělat nemohu, protože tento Systém je vyšší než naše poznatky a silnější než naše možnosti a mé pokusy zasahovat do průběhu dalších dějů (například určováním pořadí odstraňování problémů) by pouze vše zdržovaly.
Dva roky "připojení do systému" obvykle stačí ke zrekonstruování těla a odstranění (nebo alespoň výrazné úpravě) nejen problémů, o kterých pacient ví (a které ho ke mně přivedly), ale i problémů skrytých, které se podílely na problémech projevených ( např. je obvykle nutné k odstranění bolestí ramen dát do pořádku plíce ).

2) Pacient je po celou dobu nepřetržitě ovlivňován 3) Nejsem v kontaktu s tělem nemocného a nepoznám ani, když např. zemře
Oba body vysvětlím současně:
Já osobně na nemocného nepůsobím, ale díky mým schopnostem je jeho organizmus měněn (mluvím sice stále o těle a organizmu, ale je tím míněno "vše, co se ho týká"). Jediné přirovnání, které mě napadlo, je princip vodojemu: Každý jednotlivý pacient je připojen k vodovodní síti, kterou k němu (do něj) přichází nepřetržitě voda. Já jsem ale správce vodojemu a správce vodovodní sítě a mojí starostí je, aby bylo stále dost vody a aby se dostala až ke koncovému uživateli - ale vzhledem k počtu uživatelů nemohu každého "hlídat"
Zaměňme vodu za jakési univerzální Fluidum a máme stavební materiál řízený Systémem.

(Přestože je součet možností Fluida a Systému prakticky neomezený, výsledný efekt je omezen mojí postupně se snižující neschopností. Jinak řečeno - všechno to pracuje do úrovně mých možností, které ale vytrvalým tréninkem a meditacemi stále zvyšuji.)

4) Neurčuji pořadí odstraňování problémů
Představte si trychtýř s vodou (tj. s Vašimi problémy). Výška hladiny v okamžiku zahájení mého působení je 100% (jako 100% problémů) a nejužší místo dole je absolutní 0% (ideální, ale nedosažitelný stav). Vlivem "přepojení" nemocného začne pomalu hladina klesat. Někde mezi těmito dvěma hladinami je úroveň relativní nuly - Vámi požadovaný stav (nebo nejbližší možný stav - zatím neumím např. nahradit chybějící tkáně).
Úmyslně to přirovnávám ke hladině vody, protože každý jeden problém je (nepoznanou) součástí (nepoznané) množiny dějů a pouze jejich celkovou úpravou může hladina pomalu klesat. Kdybych chtěl ovlivňovat pořadí změn, maximálně bych na chvíli hladinu rozbouřil.
Samozřejmě platí, že čím blíže k úrovni relativní nuly, tím pomaleji se vše mění (neboť jsou dotčeny a měněny nejhlubší příčiny problémů). A když je dosaženo úrovně relativní nuly, tak je nezbytné působit ještě minimálně 3 měsíce - protože je nezbytné dostat se pod (před) počátek problémů. Z toho plyne, že skutečně nejkratší možná doba nezbytného působení je více než 7 měsíců.

5) Nepotřebuji znát diagnózu
Na základě svých dlouhodobých pozorování (zhruba 10 let) jsem dospěl k závěru, že každá diagnostika nebo konkrétní diagnóza - ať už provedená lékařem nebo léčitelem - je omezena schopnostmi a možnostmi toho, kdo ji provádí. Navíc je mnohem více toho, co nevíme (neboť nikdo neví, co neví), než toho, co víme alespoň trochu.
Z toho všeho, co jsem popsal v bodech 1 - 3 je patrné, že mé léčení na dálku není omezeno potřebou znalosti konkrétních problémů. Princip je založen na spuštění potřebných mechanizmů na základě porovnání "ideálu" a okamžitého stavu (tedy alespoň já si to tak vysvětluji)

6) Trvanlivost vytvořených změn a dosažených stavů
Není jednoduché odpovědět na otázku jestli budou mnou vytvořené změny trvalé. To já prostě nevím, ale i kdyby nebyly trvalé, tak vydrží i několik let. Já ale nabízím po skončení dvou let další působení za 1200,-Kč/rok. Vzniká tím sice jakoby taková zvláštní závislost, ale je nutné si uvědomit, že žádné změny na světě nemůžou být trvalého charakteru - mohou být pouze dlouhodobé. Čas, jako jeden z faktorů vývoje (a tím stárnutí a zhoršování fyzického stavu) nelze zastavit. Během mého působení je měněn systém člověka tak, aby se co nejvíce přiblížil jakémusi jeho vlastnímu ideálu, který mu byl dán na počátku a který říká, jak by na tom byl, kdyby se měnil pouze v čase bez vnějších a jiných faktorů. A právě vliv těchto vnějších faktorů je při mém působení natolik zmenšen, že se tělo "začne obracet k lepšímu". Tedy "čím déle mám člověka pod svým vlivem, tím méně tyto faktory mají vliv na jeho vývoj". A když přestanu, postupně (ale zcela pochopitelně) začnou opět nabývat na síle, i když trvá delší dobu, než opět převládnou.

Ivan Gellner, mobil: 737 116 604 , mailto: zavislost@volny.cz (pouze pro závislosti) , mailto: ivang@vol.cz (pouze pro léčení) stránky :www.volweb.cz/ivang


 

YTcyYmY4