ŠIROKÝ VÝBĚR

VYSOKÁ KVALITA

ROZUMNÁ CENA

BioRenesance.cz

e-Shop

ověřený zákazníky

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu BioRenesance.cz

5% sleva

kód: bio5

vstup zde


Podporuje mojeID


TAJEMSTVÍ VODY

V o d a - základ života

Molekuly vody mají na svém povrchu nezvykle vysoké povrchové napětí. Právě to umožňuje určitým druhům hmyzu bezpečný pohyb po vodní hladině. Zároveň je to důvod vzlínání vody v tenkých trubičkách. Rostliny jsou vybaveny kapilárami naplněnými vodou, ve které jsou rozpuštěny patřičné živné látky. Voda ve vlásečnicích nemrzne ani při teplotách nižších než 0 stupňů Celsia. Při teplotě kolem mínus třiceti stupňů přechází voda do zvláštního vazkého stavu a nezamrzá, ani když je vystavena teplotě zhruba mínus sedmdesát stupňů Celsia. Promění se v jakousi sklovitou látku. Rostliny, které zůstávají v zimě zelené nebo dokonce kvetou, mohou existovat jedině díky této pozoruhodné skutečnosti.

A jaké jsou další zajímavosti vody?

Voda je schopná rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná známá kapalina na naší planetě, aniž se přitom stane jedovatou. Přes vodu probíhá veškerý transport živin v organismech, jejím prostřednictvím dochází k důležité látkové výměně. Asi 13 miliard tun vodní páry v atmosféře tvoří nejvýznamější skleníkový plyn. Přítomnost soudobého kysličníku uhličitého v atmosféře je oproti množství vodních par doslova zanedbatelná. Nebýt tohoto skleníkového efektu, vládl by na Zemi ledový chlad a nebyla by zde možná žádná forma života v té podobě, jakou dosud známe.

MUDr.Jan Miklánek


S í l a   v o d y

 I voda může mít energetickou rovnováhu nebo nerovnováhu. Voda je totiž velmi dobrým paměťovým médiem. Vzpomeňme v této souvislosti na slavného proroka Nostradáma, který měl při věštění nohy v nádobě s vodou. Když druhý den ponořil opět nohy do této vody, obdržel informaci tam, kde ve svém věštění skončil. Energetická nerovnováha vzniká pohlcováním záporné energie v jakékoliv formě. Velmi přesvědčivé svědectví o tom přinesl japonský badatel Masaru Emoto ve své knize Skutečná síla vody. Pokud dáme průtoku vody určitou rychlost-dynamiku, dostává voda silný energetický náboj. Pokud jí navíc dáme určitý směr, vzniká voda pravotočivá nebo levotočivá. Pravotočivá vzniká, když voda teče ve směru hodinových ručiček. Působí jangově. Levotočivá voda proudí proti směru hodinových ručiček. Působí jinově. Pro zajímavost je možné uvést, že staří Sumerové nazývali pravotočivou vodu "svatou" a používali ji k léčení.

Myslím, že je vhodné vyzkoušet oba druhy vody a jejich kombinaci. Můžeme si stočit zahradní hadici do spirály nebo si vyrobit trubkovou spirálu postavenou vertikálně s tím, že vodu necháme proudit jednou shora a ve druhém případě zdola za pomoci malého čerpadla. Vyzkoušejte chuť vody a ten, kdo ovládá některou z psychotronických pomůcek, jako je kyvadlo nebo virgule, může zjistit její kvalitu a vhodnost použití. Takto upravenou vodu můžeme používat k pití, ke koupeli, zalévání rostlin nebo k napájení zvířat.

Vodu je také možno aktivovat zářením kosmických těles a světlem. Voda ozařovaná sluncem má silnou aktivní energii. Sluneční záření, které může pronikat do studny, ovlivňuje nejen vodu, ale také ionizuje vzduch a nejsou zde plísně a vlhko.Při ozařování vody měsíčním světlem je třeba rozlišovat, v jaké fázi Měsíce ho provádíme. Pokud je voda ozařována při ubývajícím měsíci, bylo vysledováno, že při zálivce rostlin se zvýší výnos až o 30%. Pokud zaléváme vodou ozářenou při přibývajícím Měsíci, sníží se výnos o více než 30%. Voda ozářená při úplňku je vhodná na potírání ekzémů.

Vodu můžeme aktivovat také pomocí umělých zářičů, jako jsou například pyramidy nebo nilský kříž. Do pyramidy o základně 30 centimetrů vkládáme sklenici s vodou na dobu minimálně tří hodin. Při používání nilského kříže namíříme dlouhé (vysílací) rameno na sklenici s vodou. Délka ozařování záleží na velikosti nilského kříže a je vhodné ji zjistit pomocí kyvadla nebo virgule. Vodu je možno také aktivovat vhodnou frekvencí pro určitá konkrétní onemocnění. Pacient pak pije vodu přes den v určitých dávkách. Frekvence, kterou je voda aktivována, má být stejná jako frekvence nemoci. Je to vlastně vodní homeopatie. Vodu můžeme také aktivovat lidským hlasem nebo určitým zvukem. Je to dáno tím, že voda velmi dobře absorbuje i životní energii. Dokáže do sebe nakumulovat posilující a léčivou energii bioaktivního člověka. Hlas, hudba, zvuk zvonu, tibetské mísy a podobně jsou frekvence, které voda zaznamenává. Zkuste tedy "namluvit" do vody svému partnerovi nebo blízkému, že ho máte rádi, že jste s ním šťastni a podobně a zkuste mu takto aktivovanou vodu několik dnů podávat. Sledujte pak jeho chování.

Zkuste aktivovat vodu určitým druhem hudby. Tu vyberete podle toho, jakou nemoc, nebo problém chcete řešit. Můžete tak učinit intuitivně nebo pomocí kyvadla či virgule. Naplňte tibetskou misku dvěma nebo třemi deci vody a údery na ni spusťte aktivaci. Při těchto pokusech pak porovnávejte chuť vody proti vodě před aktivací. Pokud byste tuto vodu fotografovali ve zmrzlé struktuře, pak byste mohli vidět zajímavé útvary krystalů tak, jak je ve své knize popisuje Masaru Emoto.

Vždy svým pacientům říkám, aby v jednoduchosti hledali sílu a v sobě víru. Spojením těchto dvou pojmů se dají dělat zázraky. Víte, od čeho je odvozeno slovo zázrak? Je to vlastně něco ZA ZRAKEM, tedy to, co není vidět, co je nepochopitelné. Lidský organismus má takovou sílu, že to dokáže. Voda je jednoduchý prostředek, ale může mít velkou sílu, pokud budeme mít víru v její pomoc a v uzdravení. Při manipulaci s vodou je třeba vše dělat uvolněně a v klidu, aby se do ní nepřenášely negativní vibrace.

Ing.Josef Schrotter


Programovací média

Již ve starých knihách se píše, že věhlasný prorok Nostradámus měl nohy v lavoru, protože pokud chtěl, přerušil své věštecké hodiny a dělat něco jiného, voda fungovala jako paměťové medium. Po návratu k věštění mu stačilo vsunout nohy opět do lavoru, zkontrolovat si, kde skončil, a pokračovat v započatém díle. To znamená, že voda je schopna uchovávat informace. Na tomto principu ve skutečnosti funguje homeopatie.

Energie a informace jsou dva faktory, které jsou údernými složkami celé řady dění. Proto hovoříme o energeticko-informačním procesu. Hmota funguje jen jako přenosové médium. Je ve skutečnosti jedno, do čeho vložíte informaci. U vody to má jistou výhodu - informaci vyvolávající potřebné procesy a energii můžete ředěním rozmnožovat. Vzpomeňte si, jak kdysi báby kořenářky fungovaly i jako programátorky různých událostí. Škapulíře a amulety nebyly nic jiného než programové prostředky. Když kněz vysvěcoval nějaký dům nebo místo, měl předem připraveny formule. Docela obyčejné pokládání základního kamene je dnes jen jakési divadlo pro politiky a úředníky. Do základů se ale dříve dávaly na určitá místa kameny, které se programovaly údery kladiva. Pokud by i dnes politici a ostatní, kterým je dáváno do ruky kladívko, aby poklepali na základní kámen, vložili do tohoto úkonu jakýsi program, byť naprosto jednoduchý, mělo by to pro dotyčnou stavbu velký význam. Ještě dnes vidím Miloše Zemana, jak pro fotografy drží vysoko zvednuté kladívko a pak práskne do základního kamene - s jakou myšlenkou, dodnes nevíme.

Jak bylo už uvedeno, program můžeme vkládat do čehokoliv. Pamatuji si, že jeden kolega v Praze předával energii do vaty, ze které pak pacienti čerpali jeho léčivou energii. Vkládal ji do vaty zřejmě proto, že měl představu, že její hmota bude nejlepším nosičem. Já osobně používám jako paměťové médium obrázky, do kterých vkládám příslušné informace. Ty jsou zaměřeny především na léčení osob a nemocí. V současnosti například funguje voda jako rozmnožovací prostředek u diamantové vody. Každý z vás si může naprogramovat svůj pohár. Vezměte láhev vody nebo sklenici a vkládejte do vody nahlas nebo mentálně program. Například: "Chci být zdráv, vejdi a uzdrav mé ledviny a játra a vše s tím spojené".(Já dodávám, že na závěr je vhodné poděkovat a celé ukončit slovy:"tak se staň). Dělejte to každý den a uvidíte, že budou ve vašem organismu zahájeny uzdravovací procesy.

sch

 

 

ZThmNTg